Orgán rozoru ochrany spotrebiteľa

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Predmestská 71, P.O.Box B-89, 011 79 Žilina

tel.č. 041/7632130, fax.č. 041/7632 139

e-mail: za@soi.sk